• لیست قیمت پلیمر گلپایگان

برچسب: لیست قیمت پلیمر گلپایگان

  • www.zareanpakhsh.com

    مقاومت پلیکا در برابر آتش

    مقاومت پلیکا در برابر آتش قدرت مکانیکی لوله های پلیکا،به دلیل مقاومت مکانیکی حتی در شرایط مختلف نیز مناسب هستند. این را می توان از این واقعیت سنجید که مقاومت کششی،خمشی و فشاری پلیکا در حدود ۴۵۰ کیلو گرم بر سانتی متر مربع است. بهداشتی لوله های پلیکا بهداشتی ترین،وسایل حمل و نقل مایعات را […]
    ادامه مطلب
Scroll